• sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
Detalusis planas

Detalusis planas "3"

Projekto pavadinimas:
Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Bielinio g. 22, sklypo kadastrinis Nr. 5233/0009:112) detalųjį planą.

Planavimo tikslas – žemės sklypo 0,1500 ha, iki 0,04 ha padidinimo valstybės žemėje, padalijimo ir vieno iš atidalintų sklypų būdo, pobūdžio keitimo iš kitos (gyvenamosios teritorijos) į komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Lina Melsbakienė, Antanas Gerulis, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Bielinio g. 22.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2011-02-18 “Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis” Nr. S-207.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2011m I ketv. - 2012m II ketv.

Darbų pobūdis:
Detalusis planas
Darbų vykdymo laikotarpis: 2009