• sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
Detalusis planas

Detalusis planas "2"

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo:
Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., žemės sklypo (kadastrinis adresas 5250/0011:88) detalųjį planą.

Planavimo tikslas – 1,7015 žemės sklypo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamento nustatymas

Planavimo organizatorius – Aušra Jolanta Šatienė

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2011-02-04 “Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis” Nr. S-106.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2011m I ketv. - 2011m III ketv.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Inžinerinė mintis", adresas: Laisvės al. 76B, LT- 44249 Kaunas, tel.(837)222366, arch. N. Petniūnienė, tel. 861836061, el.paštas: nomeda@inmintis.lt, info@inmintis.lt, www.inmintis.lt.
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Laisvės al. 76B, Kaunas. Projekto vadovė N. Petniūnienė. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Žemės bei kito nekilnojamo turto valdytojus ir naudotojus, kurių turtas yra planuojamo objekto teritorijoje, apie savo gyvenamąją (buveinės) vietą, jei ji neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos, prašome raštu pranešti UAB „Inžinerinė mintis“.
Failas