• sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
 • sliding image
7.9 Seniavos pl. 106

7.9 Seniavos pl. 106

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo Seniavos pl. 106 (buvęs adresas Seniavos pl. 80a, Kaunas), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto rengimo pagrindas - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-26 Įsakymas, Nr. A-1804 „Dėl žemės sklypo Seniavos pl. 80A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“.
Planavimo tikslas - įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (Kadastro NR. 1901/0236:123) Seniavos pl. 106, Kaune
Iniciatorius – Gražina Rauckienė, tel.Nr.: 8 616 12129 .
Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.
Projekto rengėjas – UAB „Inžinerinė mintis“, buveinės adresas: Laisvės al. 76B, LT-44249 Kaunas, tel.:8-37- 222366 El.p info@inmintis.lt., projekto vadovė Nomeda Karolina Petniūnienė
tel.Nr.: 8 650 55 720, 8 616 12129 .
Su parengto projekto sprendiniais nuo 2015-10-19 iki 2015-11-06 galima susipažinti projekto rengėjo patalpose Laisvės al. 76B, LT-44249 Kaunas, bei tinklalapyje: www.inmintis.lt
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.